ترجمه متن فقه الأکبر

رساله فقه اکبر از نخستین نوشته ها در مورد عقیده اسلامی است که توسط فقیه امت امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی نوشته شده است و اهتمام علمای بزرگ جهان اسلام را جلب نموده است به طوری که شروحی بسیاری بر آن نوشته شده که از مهمترین آنها میتوان به شرح فقه الأکبر اثر ملا علی قاری اشاره کرد.