دژهای آهنین در دفاع از توحید رب العالمین

این قواعد چهارگانه ، در واقع دژهای مستحکم و موانعی است قوی ، پیرامون و ما حول توحید و یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی . و فهمیدن این قواعد مهم ، میتواند فرد را از افتادن در شرک ، وقایه و حفظ نماید ؛ شیخ محمد الله این قواعد عظیم را از لابلای آیات قرآن کریم و احادیث صحیح رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباط نموده است..
 بر گرفته از مقدمه .