لؤلؤ و مرجان | کم عذاب ترین اهل دوزخ
لؤلؤ و مرجان | کم عذاب ترین اهل دوزخ
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 52
تعداد بازدید : 36
بار بارگیری : 38

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: کم عذاب ترین اهل دوزخ