لؤلؤ و مرجان | شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابوطالب و تخفیف عذاب او به واسطه شفاعت پیامبر
لؤلؤ و مرجان | شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابوطالب و تخفیف عذاب او به واسطه شفاعت پیامبر
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 456
تعداد بازدید : 293
بار بارگیری : 289

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابوطالب و تخفیف عذاب او به واسطه شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم