لؤلؤ و مرجان | محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به امت
لؤلؤ و مرجان | محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به امت
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 151
تعداد بازدید : 87
بار بارگیری : 88

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به امت