تفسیر قرآن کریم 216 | سوره های القدر، البینه، الزلزله، العادیات، القارعه - مولانا عبدالغنی بدری
تفسیر قرآن کریم 216 | سوره های القدر، البینه، الزلزله، العادیات، القارعه - مولانا عبدالغنی بدری
تعداد دفعات گوش دادن : 8
تعداد بازدید : 22
بار بارگیری : 22

تفسیر قرآن کریم 216 | سوره های القدر، البینه، الزلزله، العادیات، القارعه - مولانا عبدالغنی بدری